Zašto cena avio karte ili hotela jedan dan ume da bude 15$ a drugi dan 150$

Da li ste znali da su do 80-ih godina hoteli držali istu cenu sobe u bilo kom periodu godine. Avio kompanije su takodje imale istu cenu karte bez obzira u kojem periodu godine putujete ili kupujete kartu.

Najvažnija odluka sa kojom se suočava svaki biznis je šta prodavati, kome prodavati, kada prodavati i po kojoj ceni. Kako bi lakše došli do odgovora na ova pitanja 80 ih godina pojavila sa nova grana ekonomije praktično nova profesija eng. Revenue Management (Upravljanje prihodima/prinosima).

Nastanak menadžmenta prihoda u turizmu:

Sve do 1978 godine Američka federalna vlast (tačnije CAB-Civilni aeronautički odbor) je kontrolisao u potpunosti aviosabraćaj: cene, rute, ulazak novih aviokompanija na tržište. Aviosaobraćaj je do te mere bio politički regulisan da je jedino preostalo za takmičenje sa konkurencijom bila hrana, kvalitet kabinskog osoblja i frekvencija letenja. Ono što je karakterisalo ovaj period bile su visoke cene, česta frekvencija letova ali sa dosta praznih mesta. Nakon razvoja i širenja ideje slobodnog tržišta u ekonomijama širom sveta 1978 i američka vlada donosi zakon kojim se potpuno dereguliše avio saobraćaj. Konkurencija rapidno raste i aviokompanije počinju da se takmiče sa popustima pa se tako pojavljuje takozvani „Early bird“ (rani booking) kako bi što više popunili kapacitete stimulisali potraznju za sedištima (mestima) koja bi inače bila prazna. Danas se avio kompanije utrkuju sa što povoljnijim cenama i ponudama, visokom frekfencijom letova što rezultira dobrom popunjenošću letova i rastom low cost – low fare ponuda. Kako bi bili korak ispred konkurencije American airlines uvodi potpuno novo zanimanje Revenue Manager (Yield manager)- osoba koji se bavi upravljanjem prihodima a sve to na bazi istorijskih podataka o potražnji za datim letovima u odredjenom periodu godine i na bazi kapaciteta aviokompanije pravi jedinstvene (tailor made ) ponude i cene avio karata koje se razlikuju u zavisnosti od toga kada putnik putuje, koliko ranije kupuje kartu i sl. Danas postoje potpuno automatizovani programi koji se bave obradom istorijskih podataka i predvidjanjem potražnje kako bi aviokompanije mogle da naprave što konkuretniju ponudu. Na taj način postižu maximalnu popunjenost svojih kapacite, smanjuju fiksne troškove koji su uvek isti bez obzira na broj putnika i maximiziraju sopstveni profit. Ovaj proces se zove menadžment prihoda u turizmu.

Sličan problem postojao je i u hotelijerstvu. Naime lanac hotela Marriott International imao je isti problem: veliki prazni kapaciteti (visoki fiksni troškovi), ulazak sve veće konkurencije sa sve nižim troškovima, i jako teško balansiranje izmedju ponude i potražnje u takvim uslovima. Poveden primerima američke aviokompanija generalni director Marriot hotela ulaže u automatizovani revenue management sistem, program za upravljanje prihodima koji omogućava dnevno predvidjanje potražnje i preporuku cene za svaku od 160.000 soba. Sistem uzima u obzir vise varijabli: istorijske podatke o potražnji, period godine, dužinu boravka i na taj način omogućava ponudu pravih i targetiranih popusta za cenovno osetljiva tržišta i cenovne grupe. Implementacija ovog sistema 1995 godine donela je Merriotu-u porast prihoda izmedju $150-$200 miliona godišnje.

Travelcollab i revenue management

Travelcollab je alat koji će omogućiti svojim korisnicima sagledavanje istorijskih podataka o poslovanju i donošenje zaključaka na osnovu tih podataka, poput menadžmenta najvećih svetskih avio kompanija i hotelskih lanaca.

Takođe, Travelcollab će se truditi da i putnicima pruži relevantne informacije u vezi destinacija koje ih intersuju u smislu – kada je i pod kojim uslovima najeftinije i najbolje putovati na te destinacije, da li postoje periodi godine koji su karakteristični po niskim, skupim cenama itd…

Saveti za putnike – kako da iskoristite ovu poslovnu praksu i putujete po jeftinijim cenama:

  1. Putujte van sezone
  2. Rezervišite smeštaj i prevoz par meseci unapred
  3. Pratite Travelcollab postove vezane za sezonalitet i cenovnu istoriju raznih destinacija.

Travelcollab tim se zahvaljuje Sandri Vukićević – menadžeru prihoda u Bambi A.D.-u, koja je nesebično podelila svoja znanja sa nama.