UPUTSTVO – FUNKCIJE ZA ORGANIZATORE:

Funkcije za organizatore(dobavljače) u ovom trenutku znače da pri prodaji aranžmana ili bilo koje druge usluge, agencija sada uslugu može da prodaje i preko posrednika ili kao organizator direktno kupcu a ne samo u svojstvu posrednika. Dakle agencija može da bira jedno od tri svojstava prodaje:

  1. Organizatora(dobavljač) direktno kupcu: Ovo svojstvo se razlikuje od ostalih u smislu da sada aranžman nema posrednika, a organizator je logovana agencija tako da će se podaci o organizatoru automatski popuniti podacima agencije(za ovo je potrebno da agencija samu sebe doda kao “partnera” u sekciji partneri). 
    Kod dokumentacije (ugovor, KEPTA knjiga) su izbrisane sekcije koje spominju posrednika.
  2. Subagent: Ovo je početno podešavanje, i sve ostaje isto kao sad, agencija treba da popuni podatke o organizator i ostale podatke o aranžmanu, te može da kreira dokumentaciju u skladu sa time.
  3. Organizator(dobavljač) preko subagenta; Opet je logovana agencija organizator samo što sada ima i posrednika, dakle podaci o agenciji organizatoru se automatski popunjavaju, dok je potrebno da unesete podatke o posredniku. Da bi mogli da podatke o posredniku dobijete na klik, potrebno je da posrednika unesete kao partnera u sekciji partneri, ukoliko već nije unet. Jedna firma “partner” može biti i organizator i posrednik. Sada agencija koja je ulogovana ne mora da vodi dugovanja između nje i putnika jer to za nju vodi posrednik, već sada vodi samo evidenciju dugovanja između nje i posrednika.

Važna napomena: Pri izboru svojstva prodaje aranžmana, kada se svojstvo izabere i kada se aranžman tako sačuva, kasnije se svojstvo prodaje tog aranžmana ne može menjati!