Pogledajte uputstva i tutorijale na Youtubu

 1. Kako napraviti profil –  Na stranici “Registruj se“, unesite svoje podatke, potvrdite ih, i sada imate profil na Travelcollab aplikaciji. Pošto ste ulogovani, možete izabrati agenciju za koju radite ili možete napravit novu agenciju u slučaju da vaša ne postoji u sistemu

  Kako registrovati agenciju. Pošto ste napravili profil, sistem će vas pitati da odaberete od postojećih – agenciju za koju radite, ako je tu nema, možete sa iste stranice kliknuti na dugme “dodaj novu agenciju”.

 2. Kako povezati novog radnika sa agencijom. Menadžer agencije na stranici agencije vidi sve profile radnika koji rade za agenciju. Kad novi radnik zatraži konekciju, ta konekcija će se pojaviti u tabeli na stranici agencije. Menadžer štikliranjem odobrava vezu novog radnika i agencije i sada je taj radnik u sistemu agencije, može da vidi sve predmete, dodaje uplate, generiše najave, priznanice… Menadžer u svakom trenutku može da prekine vezu radnika sa agencijom tako što će odštiklirati box pored njegove konekcije.

 3. Kako dodati nov aranžman. Klikom na dugme “nov aranzman” na pocetnoj stranici zapocinjete unos novog aranzmana gde mozete upisati detalje o organizatoru, destinaciji, putnicima, polascima, cenama i svim ostalim informacijama… Po unosu podataka, kliknite dugme “sačuvaj” u gornjem delu ekrana.
 4. Kako dodati uplatu, ištampati priznanicu. U desnom sidebar-u ispod tabele sa cenom stoji dugme “dodaj uplatu”. Pored tog dugmeta stoji dugme “sve uplate” gde mozete videti listu svih uplata, i od putnika ka subagentu i od subagenta ka organizatoru, iz te liste takođe možete generisati i priznanicu.
 5. Kako generistati najavu, ugovor… Dokumenta vezana za određeni aražman možete generisati klikom na dugme “generiši dokumenta”. Tu se nalazi lista dokumenta koju možete generisati kao što su “subagentska najava”, ugovor, vaučer…
 6. Kako stornirati i arhivirati aranžman. Aranžman možete stornirati klikom na dugme “storniraj” u donjem desnom delu sidebar-a. Aranžman će potom promeniti status u “stornirano” ali će i dalje ostati u tabeli na početnoj strani. Da bi ste aranžman uklonili iz tabele na početnoj strani u slučaju da je završen ili storniran, možete kliknuti na dugme “arhiviraj” te će taj aranžman preći u arhivu.
 7. Statusi.  Statuse možete videti na početnoj strani Travelcollab-a u kolumni tabele pod imenom “Status”. Takođe status možete videti na stranici aranžmana u gornjem desnom uglu. Postoji 5 statusa aražmana: 
  – “br dana do polaska” – Ovaj status vam kazuje koliko je dana do početka aranžmana preostalo.
  – “u toku” – Znači da je aranžman u toku
  -“storniran” – Znači da je aranžman storniran
  -“završen” – Znači da su se putnici vratili sa putovanja i da je ostalo da izmire dugovanja. Kada izmire dugovanja, status aranžmana će preći u “spreman za arhiviranje”.
  -“spreman za arhiviranje” – kad je putovnje završeno i dugovi prema subagentu i organizatoru izmireni, aranžman je spreman za arhiviranje. Kada se aranžman arhivira, od tada pa na dalje možete ga pronaći u odeljku “Arhiva”.
 8. Kako koristiti stranicu “izveštaji“. Na stranici “Izveštaji” možete videti statističke podatke o vašoj agenciji: br. prodatih aranžmana u određenom vremenskom periodu, ukupnu vrednost aranžmana, proviziju… Na stranici “Izveštaji” u gornjem levom uglu postoji i dugme “knjiga evidencije KEPTA” pomoću kojeg možete generisati KEPTA izveštaj formatiran po zakonskim normama.
 9. Stranica “Putnici”. Na stranici “Putnici” se nalazi baza svih putnika koji su ikad putovali preko vaše agencije. Tabelu na stranici možete pretraživati. Klikom na nekog od putnika, odlazite na stranicu sa svim relevantim podacima o tom putniku – Ime prezime, datum rođenja, br. pasoša, istorijom putovanja preko vaše agencije… Pri kreiranju novog aranžmana, ove podatke možete automatski koristiti bez potrebe da ih kucate ponovo pri unosu.
 10. Stranica “Partneri”. Na stranici “Partneri” možete videti spisak svih agencija organizatora u Srbiji i njihove podatke možete automatski popunjavati pri kreiranju aranžmana. Podatke o partnerima možete menjati i dodavati svoje partnere ako se već ne nalaze u sistemu.

Rad sa upitima:

 1. Upisivanje upita u bazu
 2. Upiti koji dolaze preko vašeg linka
 3. Predlozi agencija u upitu
 4. Komentari u upitu

Rad sa promo materijalom:

 1. Kako izabrati promo materijal
 2. Kako naručiti promo materijal