Bonus – generisanje uplatnica i slanje obaveštenja o dugovanju i ostalim detaljima na mail:

Čest je slučaj da kupci putovanja budu sprečeni da dođu u agenciju pa im morate dojaviti informacije za uplatu preko računa. To zna da bude repetitivan i dosadan posao. Putem Travelcollab-a sada možete otići na stranicu aranžmana i kliknuti na dugme “Generiši uplatnicu”. Otvoriće se prozor sa detaljima i podacima koji će se naći na uplatnici. Podaci se automatski vuču iz sistema ali ih svakako možete izmeniti. Kada kliknete na dugme “Sačuvaj i generiši PDF uplatnicu”, dobićete bankarsku uplatnicu na kojoj se nalaze sve informacije potrebne za uplatu putem banke. U polje račun primaoca automatski se generiše broj računa vaše agencije a poziv na broj je ustvari šifra vašeg subagentskog ugovora za dato putovanje za koje se vrši ova uplata.

 

 

Slanja obaveštenja putnicima iz Travelcollab-a

Iz Travelcollab-a možete automatski poslati obaveštenja putnicima o rezervaciji aranžmana, dugovanjima, polasku itd. Trenutno je obaveštenje moguće poslati samo mailom ali će uskoro biti omogučeno slanje SMS-om i na Viber.

Slika ispod – obaveštenje putnicima o uspešno rezervisanom putovanju:

 

Slanje obaveštenja o dugovanjima (primer slika ispod). Sve informacije u sistemu su automatski dobivene iz sistema ali se mogu menjati:

 

Sva obaveštenja vezana za određeno putovanji se šalju sa stranice tog putovanja.