1. Kako napraviti nov aranžman:

Na početnoj stranici u levom gornjem uglu iznad tabele sa svim aranžmanima nalazi se dugme “+ Aranžman”. Klikom na njega otvarate stranicu za unos podataka u nov aranžman.

 

2. Čuvanje i brisanje aranžmana

Uneti podaci o aranžmanu se čuvaju klikom na dugme “Sačuvaj” u levom gornjem uglu stranice aranžmana. Aranžman se može obrisati na dugme “Obriši” ali je to uglavnom dozvoljeno samo menadžerima a uz poseban zahtev menadžeram može biti dozvoljeno i zaposlenima. 
U polju “Podesi datum kreiranja rezervacije” možete ručno podesiti kada je aranžman kupljen. Ova opcija je takođe dozvoljena samo menadžerima ali se na zahtev može odobriti i zaposlenima.

 

2.1 Popunjena stranica aranžmana

Svi potrebni podaci koji se tiču aranžmana se unose samo na jednoj stranici i po čuvanju ostaju na istoj. Tu se nalaze i podaci o organizatoru, destinaciji, putnicima, cenama, uplatama itd, fiskalnom isečku, broju garancije, datumu garancije… Da bi ste uneli ili videli podatke o nekom aranžmanu nije potrebno ići na bilo koju drugu stranicu osim stranice samog aranžmana. Na slici ispod možete videti kako izgleda ta cela stranica.

 

3. Generisanje ugovora i najava od unetih podataka

Od podataka koje ste uneli na ovoj stranici možete automatski generisati ugovore i najave klikom na crveno dugme na levoj strani ekrana pod nazivom “Generiši dokumenta. Ugovori, najave…”

 

3.1 Ugovor u putovanju se generiše u PDF formatu, možete ga skinuti, ištampati, poslati na mail itd…

 

4. Dodavanje uplate

Uplata se dodaje klikom na dugme “Dodaj uplatu” 


Klikom na dugme dodaj uplatu, sistem će vas pitati da li se radi o uplati ili isplati (isplata – misleći se na povraćaj novca ako je aranžman storniran na primer). Potom će vas pitati da li se radi o uplati/ isplati između putnika i subagenta ili subagenta i organizatora. Kada izaberete jednu od tih opcija pojavljuje se treće i finalno pitanje pred unos uplate, odnosno da li se uplata/isplata odnosi na Euro deo, Dinarski deo ili Eur i Dinarski kombinovano. Kada odaberete jednu od ove tri opcije otvara vam se polje za unos uplate i tu možete uneti podatke o uplatiocu, kursu, iznosu itd. Sve uplate se pamte i možete ih videti u polju “Vidi sve uplate” odakle štampate i priznanicu.

5. Pregled svih uplata za aranžman i generisanje priznanica

Klikom na dugme “Vidi sve uplate” iskočiće vam lista svih uplata-isplata sa svim podacima o njima – ko je kad primio uplatu, ko je uplatio, datumi uplata, kursevi itd… Klikom na ikonicu u kolumni “Priznanica” generišete i priznanicu za izdavanje.

 

6. Izgled priznanice:

Priznanica se generiše na jednom A4 formatu u tri primerka. Svaki od primeraka sadrži bitne detalje o uplati – datum uplate, kurs, iznos, uplatilac, ko je primio uplatu itd…