Travelcollab, Zepter i bonusi

Pre nekog vremena drugarica je išla na razgovor za posao za rad u Zepteru. Ja sam mislio da oni prodaju samo posuđe međutim ispostavilo se da oni imaju baš širok dijapazon proizvoda od kuhinjskih do medicinksih. Drugarica je završila Ekonomski fakultet u Beogradu, konkurisala je za finansijsku poziciju u okviru kompanije, međutim na razgovoru i treningu nju su obučavali prodaju i upoznavali je sa paletom proizvoda.

U Zepteru svi prodaju. Bez obzira da li ste prodavac, menadžer ili direktor nekog sektora, prodajni proces morate znati. Da li tako treba da bude i sa turističkim agencijama? 

Ja sam bio svedok rada jedne turističke agencije gde je posao zaposlenog bio da sedi i čeka u agenciji da dođe stranka. Kada stranka dođe, zaposleni joj pomogne da pronađe odgovarajuće putovanje i to bi se računalo kao uspešna prodaja. Međutim ubrzo se pojavio internet, pojavile su se agencije koje su marketingom i prodajnom strategijom otimale putnike i ova stara agencija se ugasila. U to vreme i nije bilo moguće raditi i jedno i drugo. Papirologija je bila ogromna, obračuni, kako se povećavalo poslovanje povećavao se i stres i opasnost od skupih grešaka. Danas je drugačije, danas se obim posla uspešno sanira Travelcollabom. Kako onda raditi na povećanju posla uz ograničene resurse kakve srpska ekonomija pruža.

Jedan od načina je Zepter način. Svaki od zaposlenih bez obzira na kojoj funkciji bio treba da bude upoznat sa ponudom agencije, sa procesom prodaje i da gura tu prodaju. 
U svetu se to kaže da skuplja leadove-upite! Upit je “izažena želja za uslugom od strane potencijalnog kupca”. Dakle svaki zaposleni u agenciji treba da bude u stanju da donese novu prodaju, a tu prodaju dalje treba da obradi prodavac – pomoć pri odabiru usluge, destinacije, zavođenje podataka, plaćanje.

Ako se u agenciju uvede Zepter način prodaje, sigurno će pomoći agenciji da poveća obim posla, ali Zepter način prodaje ne funkcioniše bez bonus sistema. Nijedan zaposleni neće da troši svoje privatno vreme i veze ako nema nešto od toga. S toga, svaki zaposleni koji je doveo kupce u agenijcu i koji su ostvarili prodaju mora da ima bonus koji će ga stimulisati. 

Ako se uvede bonus, rađaju se nova pitanja – Koliki bonus dati? Kako znati da je kupovina došla preko određenog zaposlenog. Bonus treba biti toliki da ne ugrozi poslovanje agencije a da stimuliše zaposlenog. Kupci koji dolaze preko određenog zaposlenog, mogu navesti tog zaposlenog kao “referal”, aranžman se može tagovati imenom tog zaposleno i pošto se putovanje završi i isplati, taj zaposleni bi po osnovu tog putovanja trebao da dobije bonus na osnovu prodaje.

Imajte u vidu da vrednost svakog novog kupca nije samo u tome da ćete od njega zaraditi proviziju. Većina kupaca neke agencije dolazi putem preporuke drugih kupaca te na ovaj način pospešujete širenje mreže kupaca uz bonus sistem.

Na ovaj način je inače izgrađena i prodajna mreža jedne od najmlađih i najuspešnijih agencija u regionu – BalkanFun-a koja je prvenstveno uz mrežu promotera došla do velikog broja putnika.

Da li razmišljate da uvedete Zepter prodajni sistem i bonuse u svoju agenciju?