Dobrodošli na stranicu o Travelcollab softveru gde ćemo vam ukratko objasniti šta je, kako se koristi i čemu služi.

Subagentsko poslovanje je drugačije od poslovanja klasične agencije organizatora, zato što subagent posreduje te je potrebno malo drugačije voditi i evidenciju uplata i još nekih stvari. Travelcollab na najlakši način po korisnika rešava date situacije.

1. Korisnici

Svaki radnik agencije se registruje putem sajta i kreira svoj profil. Zatim se tom radniku/profilu posle provere sa menadžerom agencije odobri pristup podacima agencije, i sada radnik ima uvid u sve postojeće aranžmane, najave, može dodavati nove, dodavati uplate…

2. Broj korisnika i poslovnica u sistemu?

Broj korisnika/radnika i poslovnica koje agencija ima je neograničen i ne utiče na cenu.

3. Pristup (UVEK BESPLATAN I DOSTUPAN):
Agencija ima uvek BESPLATAN pristup i mogućnost rada u sistemu – dodavanja novih aranzmana, izmena starih, dodavanja uplata…Svi podaci se nalaze u cloud-u pa je pristup moguć sa bilo kojeg mesta ili aparata – PCa, laptopa, tableta, telefona.

4. Početna strana (posle logovanja):
Na početnoj strani se nalaze sekcije sa dugmićima za dodavanje novih aranžmana, pretrage postojećih, i ispod toga, najvažniji deo sistema – pregledni spisak svih postojećih aktivnih aranžmana sa najbitnijim podacima za iste – broj dana do polaska, dugovanja za DIN deo i EUR deo. Klikom na neki od podataka iz liste, idete na stranicu tog aranžmana gde možete videti više podataka o istom.

5. Dodavanje novog aranžmana, pretraga i izmene kod postojećih:

Da bi ste dodali nov aranžman u evidenciju, kliknite na dugme u gornjem levom uglu početne strane “+NOV ARANŽMAN”. Zatim unesite podatke. Da bi ste editovali podatke o postojećem aranžmanu, kliknite na željeni aranžman iz tabele i doći ćete na stranicu odakle ćete moći da editujete aranžman. Ukoliko ne vidite aranžman na početnoj stranici, na početnoj strani, u desnom gornjem uglu se nalaze polja za pretragu.

6. Dodavanje uplata i pregled uplata:

Dugovanja možete videti na početnoj stranici – u tabeli, ili odlaskom na stranicu aranžmana gde se sa desne gornje strane nalazi tabela nazvana “Pregled Cena i Uplata”. U njoj možete videti uplate i dugovanja putnika ka subagentu, a klikom na dugme “Subagent ka organizatoru” možete videti i uplate i dug od subagenta ka organizatoru. Na dnu iste tabele se nalazi dugme za dodavanje nove uplate i pregled svih postojećih uplata.

7. Najave i priznanice:

8. Izveštaji:

Na stranici “Izveštaji” možete videti razne izveštaje važne za subagentsko poslovanje. Izveštaj se kreira na jednostavan način, tako što izaberete period za koji želite da dobijete tražene podatke i kliknete na izveštaj. Najvažniji izveštaji su:

  • Knjiga evidencije prodatih turističkih aranžmana
  • Dugovanja (Sva dugovanja putnika ka subagentu i dugovanja subagenta ka organizatoru).
  • Profitabilnost (Obračunava provizije za da ti vremenski period)
  • Statistika radnika i poslovnica (gde/ko je prodao koliko aranžmana za dati vremenski period)
  • Marketing kanali

9. Istorija izmena:

U svakom trenutku, na stranici istorija izmena, se vremenski izlistano može videti ko je kad koju izmenu napravio, na primer: dodao nov aranzman, izmenio podatke u starom, dodao novu uplatu…

10. Druga faza softvera:

U drugoj fazi softvera će te moći da izdajete lepo dizajnirane poklon vaučere. Kasnije kada stranka bude želela da iskoristi poklon vaučer, kod tipa uplate, pored keša, čekova, i ostalih mogućnosti, agent će jednostavno staviti opciju “poklon vaučer”. Sistem osigurava da se poklon vaučeri ne mogu plagirati ili lažirati te će te u svakom trenutku znati koliko agencija ima izdatih vaučera, koji su za šta iskorišćeni itd…