Primeri nejasnoća pri tumačenju zakona i pravilnika u srpskom turizmu

Jedan od velikih problema u srpskom turizmu je komplikovana birokratija i nerazumevanje zakona i pravilnika. Čest je slučaj da inspekcija u jednom gradu na jedan način tumači zakon dok inspektor u drugom gradu na potpuno drugačiji način tumači isti zakon. U razjašnjenju takvih dilema dosta doprinosi komunikacija između kolega. Sabrali smo nekoliko diskusija na temu razumevanja zakona i pravilnika u srpskom turizmu te u prepiskama ispod možete videti o kojem problemu govorimo. Na naizgled jednostavno pitanje “Kada turistička agencija subagent ulazi u PDV?” možete videti diskusiju od preko 50 komentara gde određene kolege tvrde da se u PDV ulazi po osnovu ostvarene provizije dok pak druge kolege tvrde da je to na osnovu ukupnog ostvarenog prihoda agencije. Ono što u toj diskusiji predstavlja ozbiljan problem je što se obe strane pozivaju na tvrdnje turističkih inspektora, finansijske i poreske policije. Odatle se zaključuje da u jednom gradu nadležni organi tumače zakon i pravilnik na jedan način dok se u drugom gradu to tumači na drugi način. U prepisci se vidi i primer gde se finansijka policija izvinula jednoj koleginici zbog pogrešnog tumačenja pravilnika, dok drugi kolega u prepisci tvrdi da je za to takvo tumačenje inspekcije umesto izvinjenja dobio kaznu. 
Ovaj problem dosta usporava ovu industrijsku granu da dostigne svoj potencijal i primorava turističke radnike da veći deo svoga vremena budu advokati pre nego osobe koje se bave razvojem turizma i prodajom turističkih aranžmana.
Takođe ovaj problem usporava tehnološki razvoj srpske turističke industrije jer tehnologija ima problem da isprati komplikovana i nejasna pravila i zakone.
Navedene diskusije i prepiske su preuzete iz izuetno korisne facebook grupe “Turističke agencije SUBAGENTI” koja okuplja kolege iz branše, gde kolege diskutuju na relevantne teme i na taj način pomažu jedni drugima.(Imena i prezimena komentatora su zamagljena zbog zaštite njihove privatnosti.)

1. Da li turističke agencije subagenti ulaze u PDV po osnovu ukupnog prometa ili na osnovu ostvarene provizije? 2. Kucanje avio karata
kada turisticka agencija subagent ulazi u PDV - thumbnail kucanje avio karata - thumbnail
Tačan odgovor: Iz gore navedene prepiske zaključili smo da agencije subagenti u PDV ulaze ukoliko ostvarena provizija pređe određeni iznos (8 miliona dinara po poslednjim informacijama)   Tačan odgovor: zaključite sami na osnovu prepiske.
3. Kucanje fiskalnih računa za putno zdravstveno osiguranje i avio karte(ponovo) 4. Da li se na ugovoru izemđu putnika i subagenta navode podaci o licu za reklamacije koji radi kod subagenta ili kod organizatora?
putno zdravstveno i avio thumbnail lice za reklamacije - thumbnail
 Tačan odgovor: zaključite sami na osnovu prepiske.  Tačan odgovor: Na ugovoru treba da stoje kontakt podaci osobe zaposlene kod organizatora ali je čest primer da se na ugovoru pišu i podaci subagenta što se može zaključiti iz navedene prepiske.
5. Da li subagenti u Srbiji mogu da izvrše rezervacije hotela direktno ili isključivo preko organizatora-turoperatera.  
rezervisanje hotela preko domacih agencija - thumbnail  
 Tačan odgovor: Izgleda da je subagentskim agencijama u Srbiji dozvoljeno da prodaju domaći hotel na jednu noć. Više od jedne noći se smatra organizovanim putovanjem i za to je potrebna OTP licenca. Takođe i za inostrani hotel potrebno je raditi preko organizatora ili posedovati OTP licencu.  

Ovi problemi se u određenoj meri projektuju na – i usporavaju razvoj Travelcollab-a jer je teško doći do pravnog odgovora koji svi smatraju prihvatljivim a potom ga implementirati u aplikaciju. Ipak uz velike napore i strpljenje mi uspevamo da dođemo do rešenja i implementiramo ga kroz našu tehnologiju s tim da je evidentno da je razvoj zbog toga usporen i da je inostrana konkurencija zbog toga u prednosti jer ne mora da troši vreme na razjašnjenje pravila domaćeg tržišta iako na njemu uveliko prodaje svoje usluge putem interneta.

Korisni linkovi i informacije:

Zakon o turizmuhttp://mtt.gov.rs/download/1(2)/ZAKON%20O%20TURIZMU.pdf

Zakon o PDVu: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/fizicka-lica/pdv/zakon/203/zakon-o-porezu-na-dodatu-vrednost.html PDV kod turističkih agencija je obrazložen u članu 35.

Poseban postupak oporezivanja kod turističkih agencija: http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaEkonomskuPolitiku.aspx?veza=3011

Ako poznajete računovođu ili pravnika čija je specijalnost turizam, molimo vas da ostavite komentar sa njegovim kontaktom u komentaru ispod.

Bukmarkujte ovaj tekst ako vam je bio od koristi.