Misija

Misija Travelcollab-a je da radnicima u turizmu, prvenstveno malim agencijama pa onda i svima ostalim učesnicima omogući da svoj delikatan posao obavljaju na što lakši i brži način.

Travelcollab u tu svrhu svojim korisnicima putem cloud tehnologije omogućava:
– 24/7 pristup sa bilo kojeg mesta ili aparata (desktopa, laptopa telefona).
– Najmoderniju real-time analitiku poslovanja.
– Real-time kolaboraciju u smislu sinhronizovanog pristupa i rada na predmetima/putovanjima u sistemu.
– Tehnologiju prikupljanja, čuvanja i rešavanja upita svih vrsta.

Sa viškom vremena odnosno resursa koje im Travelcollab omogući, ti profesionalci sada mogu razvijati i sagledati svoje poslovanje na višem nivou. Mogu bolje raditi marketing, mogu se doedukovati,  mogu se skoncentrisati na razvoj lokalnog turizma te na još puno načina mogu iskoristiti svoje novostečeno slobodno vreme, znanje i iskustvo da bi unapredili svoj biznis i svoju sredinu.

Vizija

Vizija Travelcollab-a je da u budućnosti bude nezaobilazan alat turističkih profesionalaca i putnika putem kojeg će se oni sporazumevati i komunicirati, ne bi li i jedni i drugi došli do svog cilja-destinacije na najbrži, najlakši i najeftiniji način.