Migriranje podataka iz drugih aplikacija u Travelcollab u 4 koraka

U slučaju da u Travelcollab prelazite a da ste pre toga koristili drugu aplikaciju za vođenje poslovanja, moguće je prebaciti postojeće podatke uz malo truda i određen proces.

Moguće je prebaciti prodatke o klijentima, prodatim aranžmanima, putnicima na tim aranžmanima, cenama za te aranžmane i uplatama za iste. Takođe ukoliko agencija ima više zaposlenih i poslovnica, moguće je zadržati informaciju ko je prodao aranžman, kad i u kojoj poslovnici.

Proces dozvoljava da prebacite osnovne podatke o aranžmanima, da biste odmah potom mogli da koristite Travelcollab aplikaciju za prodaju novih aranžmana, dok se uporedo sa novim aranžmanima dodaju podaci o starim.

Da bi se započeo proces, potrebno je prvo kreirati nalog agencije u Travelcollab aplikaciji

Kreiranje korisničkog naloga i agencije.

  • U okviru Travelcollab aplikacije kreirajte korisnički nalog i agenciju
  • Dodajte sve zaposlene koji su bili uključeni u prethodnu aplikaciju
  • Dodajte sve poslovnice koje ste imali u prethodnoj aplikaciji (dodaje se sa stranice agencije u samoj aplikaciji)

Downloadujte dokument sa ovog linka

Downloadujte dokument sa sledeće adrese https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQVEmrBqktsym55j6SM8vs3PkEYrcDnZcqhliA7niao/edit?usp=sharing

Kada ga downloadujete, preimenujte ga u “[Ime vaše agencije] – travelcollab import”, primer “Top travel turs – travelcollab import”

U ovom dokumentu imate 4 sheeta koje popunjavate podacima za upload.

Priprema podataka – 4 koraka

  • priprema informacija o aranžmanu (sheet “importovanje aranzmana”)
  • priprema informacija o cenama (sheet “importovanje cena”)
  • priprema imforamcija o uplatama (sheet “importovanje putnika”)
  • priprema informacija o putnicima (sheet “importovanje uplata”)

Prvi korak (sheet) – informacije o aranžmanu

Dokument sa formatom: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JQVEmrBqktsym55j6SM8vs3PkEYrcDnZcqhliA7niao/edit?usp=sharing

Drugi korak – informacije o cenama

Treći korak – informacije o uplatama

Četvrti korak – informacije o putnicima

Centralna informacija svih ovih sheetova je vaš “broj ugovora”, on nam je bitan da bi sve podatke mogli da povežemo. Kada popunite gore priloženi dokument informacijama, imenujte ga u “[ime vase agencije] – travelcollab import” i pošaljite nam ga na: [email protected]

Od trenutka kada posaljete ovaj dokument, sa naše strane za import je potrebno od 5 do 10 radnih dana.

Takođe možete i parcijalnon slati sheetove, ne morate sva 4 sheeta od jedanput.