Koliki je dnevni budžet srpskog turiste u Grčkoj?

U jednoj od Facebook grupa koja okuplja ljubitelje Grčke iz Srbije i ima oko 80.000 članova povela se diskusija na temu dnevnog budžeta naših turista u Grčkoj. U trenutku pisanja ovog teksta spomenuti post je imao oko 120 komentara od kojih je dobar deo njih sadržao konkretan odgovor na pitanje iz posta, a manji broj njih negodovanje zbog nepriličnog pitanja. Prenosimo vam neke od odgovora na post. Na osnovu tih odgovora zaključićemo koliki je prosečan dnevni budžet srpskog turiste u Grčkoj.

Zaključak je da je dnevni budžet za četvoročlanu porodicu od 20 eur do 150 eur, a prosečna cifra iznosi oko 40 eur dnevno. 
Odatle se zaključuje da su najlepša putovanja bila dok smo bili deca, putovali o tuđem trošku i nismo razmišljali o ovoj “matematici” 🙂
Imena aktera u prepisci su sakrivena zbog poštovanja privatnosti.