Kako da unesete stare – već postojeće aranžmane u Travelcollab?

Pri unosu novog aranžmana u Travelcollab, sistem automatski upisuje datum i vreme kreiranja aranžmana. Ovo je osmišljeno da ne bi dolazilo do zloupotrebe ili manipulisanja datumom kreiranja aranžmana. Ipak šta ako tek počinjete da koristite Travelcollab i želite da unesete stare već postojeće aranžmane, ili iz nekog razloga baš morate da modifikujete datum kreiranja postojećeg aranžmana?
Ovu opciju može da aktivira vlasnik/menadžer agencije i da korisnicima dozvoli da promene datume kreiranja/rezervisanja aranžmana. Potrebno je da putem stranice “Podrška” od Administratora sistema zatražite da vam dozvoli da modifikujete datum kreiranja aranžmana. Otvorite nov tiket i naslovite ga “Promena datuma kreiranja aranžmana” ili “Unos starih aranžmana”. i ovo će vam biti omogućeno. Ova opcija se dozvoljava uz saglasnost vlasnika/menadžera agencije. Sada možete izvršiti potrebne promene nad datumom kreiranja aranžmana. Kada završite, u tiket koji ste otvorili, upišite da je završen, te će administrator sistema opet onemogućiti manipulisanje datumom kreiranja aranžmana.

Savet vezan za Knjigu evidencije prodatih turističkih aranžmana:

Knjiga evidencije automatski ispisuje redne brojeve aranžmana. Tako je prvi aranžman kreiran u 2017 godini, pod rednim brojem 1, drugi pod rednim brojem 2 i tako dalje. Ukoliko želite da unesete stare aranžmane u Travelcollab, predlažemo da ih unosite od početka godine za koju ste izabrali da unesete aranžmane, da bi se redni brojevi u knjizi evidencije slagali.

Za sva pitanja i nejasnoće, tu je stranica “Podrška” na kojoj možete otvoriti tiket i pitati, predložiti, obratiti pažnju… Administratori sistema će vam se u najbržem roku javiti i odgovoriti na pitanje.

Takođe, ako želite da pređete sa već postojećeg softvera na Travelcollab aplikaciju, postavite Ticket sa pitanjem u vezi prelaska, pa će vam neko ko je nadležan za ta pitanja ubrzo odgovoriti.