Kako da prilagodite Travelcollab svojoj agenciji i dobijete posebne funkcije

Ovim tekstom najavljujemo dva noviteta u poslovanju Travelcollab aplikacije. Ti noviteti trebaju da omoguće korisnicima da (u obećanom roku)dobiju baš one funkcije koje im nedostaju i da sa druge strane podrže nesmetano i dugotrajno poslovanje i razvoj same aplikacije.

To su “Travelcollab Shop” i “Travelcollab Custom” rešenja.

Oba rešenja nastala su iz potrebe agencija da imaju određene funkcionalnosti koje trenutno nisu prisutne u Travelcollab-u a bez kojih ne mogu da rade ili mogu ali otežano. Ono što je bio prioritet pri planiranju ovih rešenja je – da se zadrži trenutni fer poslovni model aplikacije odnosno da se omogući nesmetano besplatno korišćenje aplikacije manjim agencijama koje su već u sistemu i kojima je bitno da troškove poslovanja svedu na minimum dok će u isto vreme ostalim agencijama biti omogućene napredne funkcionalnosti za podršku u poslovanju uz fer mesečnu naknadu. 

  1. Travelcollab Shop

Travelcollab shop” je deo aplikacije gde će korisnici moći da kupe dodatne funkcionalnosti aplikacije. Pod te dodatne funkcionalnosti potpadaju opcije za organizatore, blagajna i sve ostale dodatne funkcionalnosti koje će se vremenom dodavati kao što su “Login za putnike na sajtovima agencija”, “Kontaktiranje putnika na Viber, SMS direktno iz aplikacije”… Kupovina ovih funkcionalnosti će funkcionisati po sistemu pretplate, na primer ako želite da koristite blagajnu u mesecu junu, plaćaćete za taj mesec određenu pretplatničku cenu, ukoliko ne želite više da koristite tu funkcionalnost, otkazaćete pretplatu i nastaviti da koristite Travelcollab aplikaciju besplatno. U Travelcollab shopu ćete takođe moći da pronađete i usluge kao što su kreiranje web sajta na WordPress platformi, internet marketing pakete, hosting pakete sa popustima.

 

Mockup Travelcollab shop-a

    2. Travelcollab custom

Drugo rešenje je “Travelcollab custom” – ukoliko želite da u okviru Travelcollab aplikacije imate posebne funkcionalnosti potrebno je da kontaktirate Travelcollab i opišete funkcionalnost osobi zaduženoj za kontakt sa korisnicima. Ta osoba će potom će vaš zahtev preneti razvojnom timu. Razvojni tim će proceniti koliko je sati potrebno za razvoj vaše funkcionalnosti i vratiti tu informaciju osobi sa kojom ste u kontaktu. Cena funkcionalnosti iznosi “cenu po satu” x “broj sati potreban za izradu“. Trenutna cena po satu iznosi 16$. Ono što ide u prilog korisnicima Travelcollaba koji žele da kreiraju “custom rešenja” za svoju agenciju je da će ta rešenja moći da plaćaju na nekoliko mesečnih rata, pa recimo ako cena iznosi 200eur, moći će da je plate na 10 mesečnih rata. 

Na ovaj način ćemo ubrzati razvoj Travelcollab aplikacije i zadovoljiti sve potrebe naših korisnika koji više neće biti u magli kada su određene funkcionalnosti u pitanju, takođe, plaćanjem određenih funkcionalnosti podržavate razvoj Travelcollab aplikacije koja već podržava razvoj njihovog biznisa.

Korisnici koji aktivno koriste aplikaciju od početka postojanja i trenutno, mogu da očekuju velike popuste.

Ova rešenja će biti puštena u rad pred početak beogradskog sajma turizma 2018.