Travelcollab i BIG DATA

Da li ste znali da je 90% ukupne količine podataka u svetu nastalo u poslednje 2 godine! Do pre nekoliko godina ti podaci su se uglavnom kreirali samo putem PC računara. Danas je skoro svaki uređaj – TV, frižider, automobil, avion, telefon itd. prikačen na internet i kreira neku vrstu podatka koji se negde čuva i dalje koristi za analizu. Takođe sadržaj i format tih podataka je daleko veći i različitiji.

Read More »