Travelcollab je aplikacija koja se koristi za praćenje i optimizovanje poslovnog procesa u subagentskim turističkim agencijama.

Aplikacija podržava:

 1. Kreiranje aranžmana i propratnih dokumenata – najava, priznanica…
 2. Prikaz cena za euro deo i dinarski deo
 3. Unos i vođenje evidencije o uplatama, dugovanjima putnika ka subagentu i subagenta ka organizatoru.
 4. Jednostavan prikaz broja dana do polaska…
 5. Kreiranje, skladištenje i sinhronizovan rad na upitima(lead generation).
 6. Izdavanje “poklon vaučera”…
 7. Prikazivanje izveštaja u jednostavnom i grafičkom formatu.
 8. Generisanje izveštaja za inspekciju.
 9. Skladištenje podataka o putnicima i agencijama organizatorima.
 10. Praćenje izmena na aranžmanima od strane operatera u agenciji…
 11. Neograničen broj radnika i poslovnica jedne agencije u sistemu.

 

Svaki operater u agenciji ima svoj profil putem kojeg pristupa sistemu. Odatle je slobodan da vrši operacije na aranžmanima, menja podatke, dodaje uplate, isplate.

Travelcollab omogućava menadžerima i vlasnicima agencija da od sad svoje vreme i vreme svojih radnika koriste kreativno u cilju povećanja prometa u agenciji,  i da svoj um oslobode informacija o dugovanjima, polascima, administraciji…