3 Nivoa čuvanja podataka o aranžmanu kroz Travelcollab

Pre pojave računara, podaci o aranžmanima su se čuvali samo na papiru. Tu su bila imena putnika, destinacije, datumi, priznanice…

papers-travelcollab

Potom se pojavio računar i unapredio postojeći način, tako što su se podaci čuvali na računaru, ali su se u isto vreme štampali i čuvali i na papiru, pa ste tako imali 2 mesta gde postoje podaci. Jedan na računaru a drugi na papiru.

racunar-papir2

Sada postoji Travelcollab koji obuhvata predhodna 2 načina i donosi treći, gde se podaci pišu na web-u, tamo se u isto vreme čuvaju i uvek su dostupni svakom zaposlenom u agenciji, a takođe se downloaduju na računar i štampaju, tako da sada imate podatke na 3 mesta, a pritom su dostupni i online pa u svakom trenutku kada ste van agencije, recimo na putu, vi znate šta se u agenciji dešava, koliko su vam dužni putnici, kada kreću na putovanje…

web-racunar-papir1

 

Registruj agenciju besplatno

registruj-agenciju