Archives: Travelcollab Products

Izdavanje predračuna i računa

Ova funkcionalnost će omogućiti korisnicima aplikacije izdavanje automatski generisanih predračuna i računa sa podacima o prodatim uslugama, kupcima. Sa druge strane biće omogučen pristup blanko dokumentima ove vrste pa će korisnici moći ručno da ih popunjavaju. Sve fakture i profakture se čuvaju i vidljive su u sistemu.Read more


Napredni broj ugovora

Kad je broj ugovora u pitanju kod unosa aranžmana, početna podešavanja u Travelcollabu predlažu sledeći broj vašeg ugovora na osnovu ukupnog broja ugovora koji se trenutno nalaze u sistemu, te na zbir tih ugovora doda broj 1. “Napredni broj ugovora” omogućuje da sami birate od kojeg broja će vam sistem predlagati broj sledećeg ugovora tako što ćete uneti određeni(proizvoljni) broj ugovora a sistem će na taj broj dodati +1.Read more


Telefoni putnika iz ugovora pravo u vaš telefon/imenik - Google Contacts API

Da li vam se desilo da vam je hitno potreban broj telefona putnika ali nikako da ga pronađete, ili je zakopan negde duboko u ugovorima ili je nešto drugo po sredi. Travelcollab nudi elegantno rešenje tog problema. Sada, kada upišete podatke o putnicima u ugovor putem Travelcollab-a, podaci o tom putniku će se automatski naći i u imeniku vašeg telefona Read more