Shop

Nove funkcionalnosti

Travelcollab aplikacije se konstantno dorađuje, dodaju se nove funkcionalnosti i poboljšavaju stare. Korisnici na pretplatničkom paketu će imati pristup svim ispravkama i dodatnim funkcionalnostima kao što su opširnija dokumentacija(vaučeri) itd…

Read more


Brži serveri

Kada su stranke u agenciji ili na telefonu, svaka sekunda je bitna. Usluga “Brži serveri” omogućava da vaš upit u aplikaciji – pretraga određenog kupca ili aranžmana ne traje duže od sekundu dve.Read more


Spisak putnika

Na stranici “Spisak putnika” možete dobiti spisak putnika po bilo kojem osnovu i dalje taj spisak možete generisati u PDF i ištampati itd. Grupno slanje poruka-obaveštenja je takođe u planu.

Read more


"Standard" Paket

Ovo je početni napredni paket koji korisnicima daje dodatne moćne mogućnosti upravljanja informacijma o aranžmanima i putnicima.

Read more


Tag

Funkcionalnost koja služi da bi se grupisalo više aranžmana iliti putnika u jednu celinu te da bi se za tu celinu mogli dobiti korisni podaci kao što su spiskovi putnika, busing lista itd… Ova funkcionalnost je idealna za organizatore i agencije koje organizuju grupe jer im dozvoljava da na lak način grupišu aranžmane.Read more


Nadogradnja funkcionalnosti za organizatore

Travelcollab platforma sada podržava i prodaju aranžmana u svojstvu “Organizatora”. Ovaj dodatak mogu koristiti i subagenti koji po zakonu mogu da organizuju jednodnevne izlete i putovanja i njih takođe mogu prodavati preko posrednika ili direktno kupcu. Sada, pri kreiranju aranžmana, sistem će vas pitati da li aranžman prodajete u svojstvu:
Read more


Izdavanje predračuna i računa

Ova funkcionalnost će omogućiti korisnicima aplikacije izdavanje automatski generisanih predračuna i računa sa podacima o prodatim uslugama, kupcima. Sa druge strane biće omogučen pristup blanko dokumentima ove vrste pa će korisnici moći ručno da ih popunjavaju. Sve fakture i profakture se čuvaju i vidljive su u sistemu.Read more