Besplatno za male timove, povoljno za rastuće agencije 

Prosečna turistička agencija sa dvoje zaposlenih ima oko 400 prodatih aranžmana godišnje. Svaki aranžman ima u proseku po 3 putnika sa svim njihovim podacima - adrese, datumi rođenja, brojevi pasoša... Po aranžmanu se takođe izvrši u proseku 7 uplata između kupca, prodavca, organizatora. Uplate se vode u različitim valutam koje imaju različite vrednosti od dana do dana. Dakle prosečna agencija ima 2 zaposlena, 400 aranžmana, 1200 putnika i 2100 uplata/isplata godišnje. 
Vođenje turističke agencije bez odgovorajućeg alata za čuvanje i obradu podataka kao što je Travelcollab, može biti zabavno kao nedeljni ručak petočlane porodice koji počinje supom. Gde supu sipaju jednom viljuškom.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

BESPLATAN PAKET

FREE


1 korisnik

do 15 aranžmana / mesečno

KEPTA knjiga

sporiji serveri

x

x

x

x

x

STANDARD PAKET

$15

mesečna pretplata

neograničen br. korisnika

neograničen br. aranžmana

KEPTA knjiga

brži serveri

izveštaji prodaje

spisak putnika

profakture i fakture

blagajna

login za putnike

NOVOGODISNJA AKCIJA!

STANDARD PAKET

$30

mesečna pretpata

neograničen br. korisnika

neograničen br. aranžmana

KEPTA knjiga

brži serveri

izveštaji prodaje

spisak putnika

profakture i fakture

blagajna

login za putnike

Kontakt:

Tel: 064 2222 791

mail: [email protected]

Online formular

 

Zauvek besplatan pristup aplikaciji

Jedan korisnik će uvek imati besplatan pristup podacima i neograničene mogućnosti korišćenja TravelCollab aplikacije. Agencija nije u obavezi da dodaje dodatne radnike u sistem. Svi u agenciji mogu da unose podatke i rade kroz jedan (besplatan) nalog, ali u tom slučaju je mogućnost saradnje među zaposlenima ograničena i nije moguće pratiti učinak svakog zaposlenog. Menadžer agencije u svakom trenutku može jednim klikom dodati korisnika u sistem ili blokirati korisniku pristum podacima agencije.USLOVI KORIŠĆENJA