Besplatno za male timove, povoljno za rastuće agencije

Prosečna turistička agencija sa dvoje zaposlenih ima oko 400 prodatih aranžmana godišnje. Svaki aranžman ima u proseku po 3 putnika sa svim njihovim podacima - adrese, datumi rođenja, brojevi pasoša... Po aranžmanu se takođe izvrši u proseku 7 uplata između kupca, prodavca, organizatora. Uplate se vode u različitim valutam koje imaju različite vrednosti od dana do dana. Dakle prosečna agencija ima 2 zaposlena, 400 aranžmana, 1200 putnika i 2100 uplata/isplata godišnje. 
Vođenje turističke agencije bez odgovorajućeg alata za čuvanje i obradu podataka kao što je Travelcollab, može biti zabavno kao nedeljni ručak petočlane porodice koji počinje supom. Gde supu sipaju jednom kašičicom za šećer.

PAKET Početnik Standard Napredni
CENA
FREE
mesečno
30€
mesečno
USKORO
mesečno
Broj korisnika 1 4 neograničen
Broj poslovnica 1 2 neograničen
Broj aranžmana(godišnje) 150 neograničen neograničen
Nove funkcionalnosti
Brži serveri
Čuvanje podataka: Aranžmani, organizatori, putnici, uplate.
Brendirani dokumenti: ugovori, najave, priznanice
Automatski obračun i prikaz dugovanja
KEPTA knjiga
Napredni izveštaji(uskoro)
Spisak putnika(uskoro)
Blagajna(uskoro)
Login za putnike (uskoro)
Važi za korisnike koji su se registrovali do kraja 2018 godine i aktivno koriste aplikaciju. Korisnicima koji se registruju posle 2018 godine ove funkcionalnosti neće biti dostupne u besplatnom paketu.

Kontakt:

Tel: 064 2222 791

mail: [email protected]

Online formular

 

 

Prvi korisnik

BESPLATNO

Prijavi se besplatno

Dodatni korisnici

4,99/mesečno po korisniku
naplata po korisniku neće početi pre 2019.
Agencija može imati nebrojano korisnika
do tad i u svakom trenutku može smanjiti
broj korisnika.

Dodaj korisnike

Travelcollab Shop (uskoro):

Napredne funkcije za napredne korisnike.
Korisnici koji žele da dobiju moderne marketinške
i prodajne funkcionlanosti, mogu ih pronaći i kupiti
u “Travelcollab Shop-u”. Funkcionalnosti se plaćaju
po sistemu pretplate. U slučaju otkazivanja funkcionalnosti,
agencije korisnici nastavljaju da koriste besplatno aplikaciju.

Travelcollab Custom (uskoro):

Korisnici koji žele da dobiju specijalna rešenja
i funkcionalnosti i da ih koriste samo u okviru 
svoje agencije – mogu izvršiti upit vezan za tu funkcionalnost
na [email protected] i dobiti odgovor o
mogućnosti izrade, vremenu i ceni. Cena se dobija
kada se vreme izrade pomnoži sa cenom programerssskog 
sata koji u proseku iznosi 16$/h

Zauvek besplatan pristup aplikaciji

Jedan korisnik će uvek imati besplatan pristup podacima i neograničene mogućnosti korišćenja TravelCollab aplikacije. Agencija nije u obavezi da dodaje dodatne radnike u sistem. Svi u agenciji mogu da unose podatke i rade kroz jedan (besplatan) nalog, ali u tom slučaju je mogućnost saradnje među zaposlenima ograničena i nije moguće pratiti učinak svakog zaposlenog.
Menadžer agencije u svakom trenutku može jednim klikom dodati korisnika u sistem ili blokirati korisniku pristum podacima agencije.

USLOVI KORIŠĆENJA