Kako da unesete stare - već postojeće aranžmane u Travelcollab?

Pri unosu novog aranžmana u Travelcollab, sistem automatski upisuje datum i vreme kreiranja aranžmana. Ovo je...


Travelcollab i BIG DATA

Da li ste znali da je 90% ukupne količine podataka u svetu nastalo u poslednje 2 godine! Do pre nekoliko godina ti...


Važnost kreiranja i vođenja evidencije o upitima

Upit pretstavlja konkretan zahtev stranke da joj agencija pronađe odgovarajuće putovanje. Upit sadrži parametre koje...


Prikazivanje slobodnih kapaciteta na stranicama smeštaja i aranžmana

Jedan od najzamornijih delova u procesu odabira i kupovine turističkih aranžmana kod putnika ili subagenata je svakako...


Poslovni proces pri prodaji turističkih aranžmana

Prodaja i kupovina agencijskih turističkih aranžmana iako naizgled lak i prost zadatak je ustvari složen proces....


Turistički podaci i činjenice

Zanimljivi turistički podaci

Da li ste znali da: Ima više od jedne milijarde međunarodnih putovanja godišnje, a očekuje se povećanje za 60% do...